ایمنی - اطفا، - نگهداری - سم شناسی - عوارض و بيماري
 Picture Hosted by Free Photo Hosting at <A href="http://www.iranxm.com/

 

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at <A href="http://www.iranxm.com/

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at <A href="http://www.iranxm.com/

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 15:42  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

 

 Picture Hosted by Free Photo Hosting at <A href="http://www.iranxm.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 8:38  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

فهرست مطالب كتاب مميزي سيستم هاي مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست

 (OHSAS18001- ISO14001 – HSE-MS)

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول : مباني مميزي سيستم هاي مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

11

بخش اول : كليات

16

بخش دوم : برنامه ريزي مميزي

24

بخش سوم : جريان اجراي مميزي

32

بخش چهارم : عدم انطباق

38

بخش پنجم : گزارش مميزي

42

بخش ششم : فنون ارتباطي مميزان

47

فصل دوم : شيوه‌ي مميزي

59

فعاليت هاي پيش از مميزي

61

فعاليت هاي حين مميزي

62

فعاليت هاي پس از مميزي

67

فصل سوم : فعاليت هاي پيش از مميزي

71

مكاتبه با سازمان

77

جمع آوري و توزيع اطلاعات پيش زمينه

83

ارزيابي و ابلاغ مسئوليت هاي مميزي

84

برگزاري جلسه ی پيش از مميزي

85

فصل چهارم : فعاليت هاي آغازين در محل

87

هدف فعاليت هاي آغازين در محل

91

درك سيستم هاي مديريت HSE

96

تمرين 4A – درك سيستم هاي مديريت HSE – ثبت فضاي محدود

107

تمرين 4A – درك سيستم هاي مديريت HSE – ثبت فضاي محدود ( پاسخ )

108

تمرين 4B – درك سيستم هاي مديريت HSE – كنترل ريختن زباله

109

تمرين 4B – درك سيستم هاي مديريت HSE – كنترل ريختن زباله ( پاسخ )

110

فصل پنجم مصاحبه‌ي مؤثر

111

طرح ريزي مصاحبه

116

آغاز يك بحث

116

انجام مصاحبه

118

اتمام مصاحبه

122

سنديت دادن به مصاحبه

123

تمرين 5A – مصاحبه‌ي موثر – شرايط سخت مصاحبه

125

تمرين 5A – مصاحبه‌ي موثر – شرايط سخت مصاحبه ( پاسخ )

129

تمرين 5B – مصاحبه‌ي موثر – انجام مصاحبه ها

130

توقف عمليات ( كار)

131

كنترل آلودگي هوا

137

فصل ششم آماده كردن اوراق كاري

141

تعريف اوراق كاري

143

آماده سازي اوراق كاري

146

بازبيني اوراق كاري

161

تمرين 6 آماده كردن اوراق كاري

162

تمرين 6A آماده كردن اوراق كاري – برنامه‌ي بازرسي ايمني

164

تمرين 6A آماده كردن اوراق كاري – مسئوليت ريزش زباله

166

فصل هفتم : ارزيابي نقاط ضعف و قوت

169

تراز كردن نقاط قوت سيستم ها و كنترل ها

178

تمرين 7A – ارزيابي نقاط ضعف و قوت

182

تمرين 7A – ارزيابي نقاط ضعف و قوت ( پاسخ)

185

تمرين 7B – ارزيابي نقاط ضعف و قوت

185

تمرين 7B – ارزيابي نقاط ضعف و قوت ( پاسخ)

188

فصل هشتم : جمع آوري شواهد ، مدارك و استراتژي هاي نمونه گيري

189

بازبيني منابع مميزي

194

توسعه‌ي استراتژي هاي نمونه گيري

201

تمرين 8 – جمع آوري مدارك مميزي – توسعه‌ي استراتژي مميزي

204

تمرين 8A – جمع آوري مدارك مميزي – توسعه‌ي استراتژي مميزي – ايمني پيمانكار

205

تمرين 8A – جمع آوري مدارك مميزي – توسعه‌ي استراتژي مميزي – ايمني پيمانكار ( پاسخ)

208

تمرين 8B – جمع آوري مدارك مميزي – توسعه‌ي استراتژي مميزي – اظهارنامه هاي زباله هاي خطرناك

209

تمرين 8B – جمع آوري مدارك مميزي – توسعه‌ي استراتژي مميزي – اظهارنامه هاي زباله هاي خطرناك ( پاسخ )

212

تمرين 8C استراتژي هاي نمونه گيري 1

214

تمرين 8D استراتژي هاي نمونه گيري 2

223

تمرين 8D استراتژي هاي نمونه گيري 2 ( پاسخ )

229

فصل نهم : ارزيابي نتايج مميزي

235

تمرين 9A – ارزيابي نتايج مميزي ( محلي ) ويژه در مقابل ( گزارش )

244

تمرين 9A – ارزيابي نتايج مميزي ( محلي ) ويژه در مقابل ( گزارش ) ( پاسخ )

249

اطلاعات سيستم هاي مديريتي

249

نگارش يافته هاي مميزي

255

تمرين 9B - نگارش يافته هاي مميزي – نقد يافته هاي مميزي

264

فصل دهم : فعاليت هاي پس از مميزي

267

تهيه‌ي گزارش هاي مميزي

270

تضمين كيفيت در فرايند مميزي

281

بررسي دوره اي برنامه

285

پيوست ها

287

پيوست 1 – نمونه پرسش نامه ی پيش از مميزي و نامه‌ي تاييد

289

پيوست 2 – درخواست اطلاعات پيش از مميزي

310

پيوست 3 – نقش ها و مسئوليت هاي گروه مميزي

311

منابع

313

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 8:36  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

بنام خدا

اینم یه عیدی دیگه در سال ۱۳۹۱

قابل توجه دوستان و همکاران گرامی

کتاب جدید ،  کاربردی و عملی

ممیزی سیستم های

 

 مدیریت بهداشت حرفه ای ،

 

ایمنی صنعتی و محیط

 

 زیست

 

توضیحات بیشتر ، فهرست مطالب و همچنین تصویر روی جلد کتاب بزودی

 قرار داده خواهد شد.

در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران - اردیبهشت سال ۱۳۹۱

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:19  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

سال نو مبارك

اينم يه عيدي

 

كتاب جديد راهنماي كاربردي استقرار ، ، طرح ريزي ، پياده سازي و توسعه سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS ( انتشارات اميد مهر ، مولف : مصطفي كرمي ) چاپ شد . فهرست مطالب در وبلاك HSEBOOK.blogfa.com آورده شده است . جهت تهيه كتاب از طريق پست رايگان علاقه مندان مي توانند با شماره تلفن هاي 09155715870 يا 09387376101 تماس بگيرند. نمايشگاه كتاب تهران 15/2/89 لغايت 26/2/89

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 10:7  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

كتاب جديد

راهنماي  كاربردي استقرار ، طرح ريزي ، پياده سازي و توسعه

سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

( HSE-MS)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:42  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

 

فهرست مطالب كتاب سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

عنوان                                                                                      صفحه

بخش اول

21

فصل اول

معرفی اهم مراکز دست اندرکار و ملزومات قانونی

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  H.S.E - MS

23

سازمان ها و دستگاه های اجرایی متولی و مرتبط با H.S.E

23

اهم قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به H.S.E

25

پیش نویس های آیین نامه های جدید مربوط به H.S.E

26

آيين نامه­ی استقرار سيستم مديريت سلامت كار، كارگر و محيط كار

32

فصل دوم

سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

(OHS-MS)OHSAS 18001 : 2007   

37

1- دامنه­ي كاربرد

38

2- انتشارات مرجع

39

3- اصطلاحات و تعاريف

39

4- الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

(OHS-MS)OHSAS 18001 : 2007   

44

فصل سوم

سيستم مديريت زيست محيطي

ISO 14001-2004 (E-MS)

57

1- دامنه­ي كاربرد

58

2- استاندارهاي مرجع

58

3- اصطلاحات و تعاريف

58

4- الزامات سيستم مديريت زيست محيطي

ISO 14001-2004 (E-MS)

62

فصل چهارم

تعاريف و اصطلاحات در

سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست HSE-MS

71

فصل پنجم

شناسايي و ارزيابي واحد صنعتي / كارگاه

79

نمونه فرم مشخصات وضعيت ساختماني واحد صنعتي / كارگاه

80

نمونه فرم دستورالعمل تكميل شناسنامه­ي واحد صنعتي / كارگاه

82

نمونه فرم نام دستگاه ها ، تجهيزات و مشخصات آنها

83

نمونه فرم نقشه­ی شماتیک و جانمایی واحد صنعتی / کارگاه

84

نمونه فرم شرح فرآیند تولید ؛ فعالیت های تولیدی / خدماتی / تعمیراتی و ...

85

نمونه فرم اطلاعات آب ، فاضلاب ، زباله واحد صنعتی / کارگاه

88

نمونه فرم عوامل زیان آور واحد صنعتي / كارگاه  

92

فصل ششم

اصول استقرار سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

93

مباني استقرار سيستم مديريت HSE-MS

95

چگونه HSE مورد اعتراض قرار می گیرد

98

چگونه نظام مدیریت HSE موفق مي شود

98

مزاياي استقرار سيستم مديريت HSE-MS

99

مراحل اجرايي استقرار سيستم مديريت HSE

99

بخش دوم

101

فصل اول

رهبري و  تعهد ، خط مشي و اهداف استراتژيك 

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

103

الف : تعهد و رهبري  

103

نشانه هاي تعهد مديريت

104

ب- خط مشی و اهداف استراتژیک

105

خط مشي چيست ؟

105

شرایطی که خط مشی مدیریت باید دارا باشد

105

خط مشي غير موثر

106

مواردي كه خط مشي را موثر مي سازد

106

چرا بايد خط مشي  HSE داشته باشيم ؟

106

خط مشي HSE چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد

107

چه كسي مسئول تهيه­ي خط مشي است

107

در زمان نوشتن خط مشي چه مواردي بايد در نظر گرفته شود

107

بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد

108

چگونه خط مشي با فعاليتها و مسئوليتهاي محل كار هماهنگي مي يابد

112

پيشنهاداتي براي بكارگيري و اجراي خط مشي

113

روش اجرايي تعريف و تدوين خط مشی 

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

114

چك ليست خط مشي HSE

116

فصل دوم

اجرا و عمليات ( سازماندهي ، منابع و مستند سازي )

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

119

1-  منابع ، وظايف ، مسئوليتها و اختيارات

119

2- نماينده (نمايندگان) مديريت

120

3-  آموزش ، آگاهي و صلاحيت

121

فاکتورهای موثر در تضمین اثربخشی آموزش در نظام H.S.E

126

نمونه فرم اثربخشي دوره­ي آموزشي

128

4- پيمانكاران

129

نمونه­ي HSE PLAN براي پيمانكاران

129

الگوي ايمني براي پيمانكاران

134

نمونه آیین نامه­ي HSE برای پیمانکاران

137

5- ارتباطات

140

6- مستند سازي سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

142

روش اجرايي تدوين مستندات در سیستم

مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE-MS

142

چك ليست ثبت و نگهداري مدارك

144

روش اجرايي تدوين نظام نامه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

145

نمونه­ي نظام نامه­

در سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست HSE-MS

146

 

فصل سوم

ارزيابي و مديريت ريسك در

سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

159

تعیین عوامل بالقوه­ي آسیب رسان و تاثیرات آن

160

مراحل شناسایی خطرات و جنبه ها 

164

تشكيل تيم اجرايي HSE

164

ابزارهایی برای شناسایی مخاطرات ایمنی ، بهداشتی و جنبه های محیط زيست

166

1- بازدید میدانی

166

2- تهیه­ي نقشه­ي جانمایی سایت

168

3- ( PFD) Process Flow Diagram

168

4- Eco Map

169

شيوه ها و تكنيك هاي ارزيابي ريسك

1- شیوه ها و تکنیک های ارزیابی ايمني حوادث بر پایه­ی دیدگاه برخورد انفعالی

169

1-1- ضریب فراوانی (تکرار) حادثه

 AFR(Accident Frequency Rate)

170

1-2- ضریب شدت حادثه

ASR(Accident Severity Rate)

171

1-3- شاخص فراوانی شدت حادثه

 AFSI(Accident Frequency Severity Index)

174

1-4- ضریب واقعه

 IR(Incidence Rate)

174

1-5- شاخص درجه­ی آسیب (Degree of Injure) و متوسط هزینه­ی هر آسیب

ACI(Average Cost Per Injury)

175

2- شيوه ها و تكنيك هاي ارزيابي ريسك بر پايه­ي ديدگاه برخورد فعال ( غير انفعالي )

176

چك ليست هاي خطر

177

* شناسايي و ارزيابي جنبه هاي گروه اول ( ريسكهاي ايمني و بهداشتي ):

192

معرفي برخي از روشهاي متداول شناسايي و ارزيابي ريسك خطرات در محيط­هاي كار

192

1- روش مطالعه­ي خطر و قابليت بهره­برداري

Hazard and Operability Studies (HAZOP)

192

2- روش تجزيه و تحليل ( چه مي شود اگر) 

What if

198

3- روش تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن :

(FMEA) Failure Mode and Effects Analysis

199

4- روش ارزيابي ريسك

William fine

206

5- ارزيابي ريسك بر اساس استانداردهاي نظامي آمريكا 

MIL –STD 882B)­(

207

6- روش John Green 

210

* شناسايي و ارزيابي جنبه هاي گروه دوم ( زيست محيطي )

213

فرآيند شناسايي جنبه هاي زيست محيطي

220

متدولوژي ارزیابی جنبه هاي زيست محيطي

224

* شناسايي و ارزيابي جنبه هاي گروه سوم ( ارگونوميكي )

225

اقدامات كاهش ريسك

225

فصل چهارم

طرح ريزي  

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني، محيط زيست HSE-MS

231

روش اجرايي طرح ريزي

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

232

*  شناسايي و تجزيه و تحليل و ارزيابي قوانين ، مقررات و الزامات حاكم بر فعاليتهاي شركت

232

* شناسايي و تجزيه و تحليل و ارزيابي مخاطرات بالقوه­ي بهداشتي و ايمني در فرآيندها و فعاليتها و نيز آثار جنبه هاي زيست­محيطي ناشي از فعاليت شركت

233

فرآيند شناسايي ، تجزيه و تحليل و ارزيابي خطرات بالقوه­ي فرآيندها

233

نمونه­ي یک MSDS

234

فرآيند شناسايي ، تجزيه و تحليل و ارزيابي خطرات بالقوه­ي فعاليتها

237

نمونه فرم گزارش حریق

238

نمونه فرم گزارش حادثه

239

نمونه فرم گزارش پایش چاه های ارت

240

نمونه چک لیست بازرسی

240

نمونه فرم گزارش آمار پروژه های انجام شده

241

نمونه فرم گزارش اهم فعالیت های HSE

241

نمونه فرم گزارش وضعیت پیاده سازی دستورالعمل ها و ...

242

نمونه فرم ليست افراد داراي كارت بهداشتي

242

نمونه فرم گزارش نشر آلاینده های حاصل از حوادث

243

نمونه كاردكس اقلام داروئي

243

فرم تعداد پروژه های انجام شده تا کنون

244

نمونه جدول گزارش اهم فعالیت های HSE

244

نمونه فرم موجودي لوازم اضطراري واحدها

245

نمونه جدول گزارش دوره های آموزشی 

245

نمونه فرم گزارش موارد رفع نشتی مواد و حامل های انرژی

246

نمونه فرم گزارش اطلاعات مربوط به عایقکاری خطوط سرد و گرم

246

نمونه جدول گزارش لیست تعداد خودروها ، پمپ ها و تجهیزات متحرک مستقر در ایستگاههای آتش

246

نمونه مجوز ایمنی کار

247

نمونه فرم مجوز كار گرم

248

نمونه فرم گزارش بازرسي سيم بكسل

250

نمونه فرم ليست حوادث ماه

251

نمونه فرم ليست موجودي تجهيزات ايمني در دپارتمان ها

252

نمونه فرم داده هاي ايمني مواد شيميايي MSDS

253

نمونه فرم راهنماي برخورد با يك وضعيت اضطراري

254

نمونه جدول گزارش آسيب و بيماري هاي شغلي

255

نمونه جدول گزارش عوامل زيان آور محيط كار

256

نمونه فرم گزارش برنامه مبارزه با حشرات و حيوانات موذي

257

نمونه چك ليست بررسي مقدماتي عوامل زيان آور محيط كار

258

نمونه فرم ثبت قوانين و مقررات

259

نمونه فرم شناسنامه شغلي

260

نمونه فرم نيازسنجي آموزشي

261

نمونه جدول توزيع مستندات

262

نمونه فرم كنترل سوابق

263

روش اجرايي بازرسي از قسمتهاي مختلف شركت

264

فرم گزارش بازرسي بهداشتي ، ايمني و محيط زيست

265

فرم خلاصه بازرسي بهداشتي ، ايمني و محيط زيست

265

چك ليست برنامه بهداشت ، ايمني و محيط زيست

266

نمونه چك ليست ايمني کارکنان

266

نمونه چك ليست ايمني تجهیزات و ماشین آلات

267

نمونه چك ليست ایمن سازی محیط کار

268

نمونه چك ليست بهداشت

268

نمونه چك ليست تهویه

269

نمونه چک ليست ايمني مواجهه با گرد وغبار

269

نمونه چك ليست تجزیه و تحلیل و گزارش دهی حوادث

270

نمونه چك ليست ماشين صفحه تراش

270

نمونه چك ليست ایمني برق

271

نمونه چك ليست ضبط و ربط محيط كار

272

نمونه چک ليست بررسی ايمنی در مقابل حريق

273

نمونه چک ليست آتش نشانی

275

نمونه چک ليست بررسی وضعيت موتورخانه

279

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آشپزخانه و رستوران

281

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از كنترل حشرات و جوندگان موذي

284

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از سرويس هاي بهداشتي و رختكن

285

نمونه چك ليست پوسترها و علائم ايمني

286

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از سالن هاي ورزشي

287

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از نمازخانه

288

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از شهرك ها و منازل مسكوني

289

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آمفي تئاتر ، كتابخانه ، كلاس

290

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از تنظيفات در اماكن و ساختمان ها

291

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آبدارخانه

292

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از مراكز بهداشتي درماني

293

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از استخر شنا

295

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از هتل ، باشگاه ، مهمانسرا و كمپ

297

نمونه چك ليست ايمني ليفتراك

299

نمونه چک ليست ايمني تعمير و نگهداري زنجيرها

301

نمونه چک ليست ایمنی كار در تونل

303

نمونه چک ليست ايمني ماشين تراش

304

نمونه چک ليست ايمني تسمه نقاله ها

305

نمونه چک ليست ايمني خاکبرداری

306

نمونه چک ليست ايمني جراثقال در زمان بلند كردن بار

307

نمونه چک ليست ايمني ورود به فضاهاي محبوس

308

نمونه چک ليست ايمني صوت

309

نمونه چک ليست ايمني دستگاه خم

310

نمونه چک ليست ايمني برق و وسايل پرتابل الكتريكي

311

نمونه چك ليست وسائل حفاظت فردي

312

نمونه چک ليست ايمني دستگاه گيوتين

313

نمونه چک ليست بررسي وضعيت ايمني فردي

314

نمونه چک ليست ايمني ابزار

316

نمونه چك ليست سيستم ارتينگ

317

نمونه چک ليست ايمني ساختمان

318

نمونه چک ليست ايمني انبار

319

نمونه چک ليست ايمني جراثقال هاي سقفي

321

نمونه چک ليست ايمني نردبان

322

نمونه چك ليست ايمني بازرسي از آزمايشگاه

323

نمونه چک ليست ايمني آسانسور

324

نمونه چك ليست ايمني بازرسي از قسمتهاي اداری

324

نمونه چك ليست ايمني بازرسي از تعمير گاه ماشین آلات

325

نمونه چك ليست ايمني پست هاي برق

326

نمونه چك ليست بازرسي سلف سرویس

327

نمونه چك ليست بازرسي کمپرسورخانه، مخازن آب

328

نمونه چك ليست ايمني بر پايي داربست

329

نمونه چك ليست خنثي سازي

331

نمونه چك ليست بررسي دستورالعمل ها

332

نحوه­ي تهيه و تدوين دستورالعمل ها

332

اصول كلي در نوشتن دستورالعمل

333

نمونه دستورالعمل ایمنی تخليه­ي سوخت از نفتكش به مخزن

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

334

نمونه دستورالعمل ایمنی دستگاه تولید نایلکس

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

335

نمونه دستورالعمل ايمني تعميرات مكانيكي و كليه­ي  شغلهاي مرتبط با تعميرات

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

336

نمونه دستورالعمل حمل و انبارش مواد شیمیایی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

337

نمونه دستورالعمل ايمنی در پست هاي برق

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

338

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه تراش

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

339

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه گيوتين

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

340

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه خم

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

341

نمونه دستورالعمل ايمني انبار اقلام

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

342

نمونه دستورالعمل ايمني سيلندرهاي اکسيژن و اتصالات

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

343

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه پرس

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

344

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه فرز

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

345

نمونه دستورالعمل ايمني ديزل پمپ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

346

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دریل دستی 

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

347

نمونه دستورالعمل نظافت عمومی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

348

نمونه دستورالعمل وظايف عمومی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

349

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه پانچ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

350

نمونه دستورالعمل ايمنی کار با دستگاه رول

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

350

نمونه دستورالعمل صرفه جویی در مصرف آب

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

351

نمونه دستورالعمل صرفه جويي در مصرف كاغذ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

351

نمونه دستورالعمل صرفه جويي در مصرف انرژی در محیط های اداری

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

352

نمونه دستورالعمل ورود به ظروف و فضاهاي سربسته

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

353

نمونه دستورالعمل نصب داربست

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

367

نمونه دستورالعمل ايمني كار در ارتفاع

 در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

370

نمونه دستورالعمل تخليه­ي گاز و خنثي سازي محتويات ظروف و خطوط لوله

در سيستم مديرت بهداشت ، ايمني ، محيط زيست HSE-MS

375

نمونه دستورالعمل نگهداري و ذخيره سازي پسماندهاي ويژه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

380

نمونه دستورالعمل انجام عمليات جوشكاري و برشكاري به صورت ايمن

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

389

نمونه دستورالعمل برشكاري با دستگاه Wirecut

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

396

نمونه دستورالعمل برشكاري با ماشين سنگ دستي

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

397

نمونه دستورالعمل برشكاري با ماشين هاي گيوتين

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

398

نمونه دستورالعمل برشكاري با برش پلاسما

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

399

نمونه دستورالعمل برشكاري با اره نواري ( تسمه اي )

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

400

نمونه دستورالعمل استفاده از رنگ

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

401

نمونه دستورالعمل ایمنی انبارها

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

405

نمونه دستورالعمل کار در آزمايشگاه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

408

نمونه دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حریق پودر و گاز در حین آتش سوزی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

419

نمونه دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حریق CO2 در حین آتش سوزی

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE-MS

419

نمونه دستورالعمل ايمني و بهداشتي قسمت های اداري

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

420

نمونه دستوالعمل ایمنی ، تعمیر کمپرسور هوای فشرده

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

421

نمونه دستورالعمل  ايمني در مورد وسايل گاز سوز

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

423

نمونه دستورالعمل ايمنی برق کاران

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست  HSE-MS

424

نمونه دستورالعمل انبار داري مواد منفجره

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

433

نمونه دستورالعمل حمل و نقل مواد منفجره

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

434

نمونه دستورالعمل عمليات آتش باري در معادن

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

435

نمونه دستورالعمل ايمني راننده­ي كاميون

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

437

نمونه دستورالعمل ايمني رانندگان

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

437

نمونه دستورالعمل صدور پروانه­ي كار گرم و سرد

در سيستم مديريت بهداشتي ، ايمني ، محيط زيست HSE-MS

438

نمونه دستورالعمل  ارزيابي ، نظارت و كنترل بر عملكرد پيمانكاران تهيه ، طبخ و توزيع مواد غذايي

نمونه در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

451

نمونه دستورالعمل مديريت حمل و نقل پسماندهاي ويژه

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

456

نمونه دستورالعمل حمل و انبارش سيلندرهاي تحت فشار

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

460

فرآيند شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل زيان آور محيط كار و پايش سلامتي كاركنان

469

معاينات پزشكي

469

نمونه فرم معاينات پزشكي

471

نمونه فرم برنامه ريزي معاينات دوره اي كاركنان

475

نمونه جدول گزارش معاينات شغلي

476

فرآيند شناسايي ، تجزيه و تحليل و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي

477

روش اجرايي شناسايي آلودگيهاي زيست محيطي

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

478

* فرآيند تدوين اهداف و برنامه ها

480

نمونه فرم ثبت اهداف و برنامه هاي زيست محيطي

485

نمونه فرم برنامه ريزي اهداف

486

نمونه فرم برنامه ريزي اهداف همراه با مثال

487

كنترل عمليات

490

روش اجرايي مديريت پروژه

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

490

روش اجرايي مديريت ابزار و تجهيزات

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

491

طرح ريزي وضعيت اضطراري و غير مترقبه

493

روش اجرايي تدوين و طرح ريزي سناريو

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

493

الف- واكنش در شرايط اضطراري

494

روش اجرايي مديريت در برابر شرايط اضطراري

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

504

نمونه فرم طرح واكنش اضطراري

506

نمونه چك ليست برنامه های اضطراری

507

نمونه چك ليست خدمات پزشكي و كمك هاي اوليه

507

نمونه چک ليست بررسی وضعيت راههای خروج اضطراری و پله ها

508

ب- بحران

510

روش اجرایی مدیریت بحران

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

510

بحران ناشي از بيماري هاي همه گير( اپيدمي )

512

بحران ناشي از حوادث صنعتي

513

بحران ناشي از آلودگي محيط

514

مديريت تغيير

515

روش اجرايي مديريت تغيير

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

515

فصل پنجم

استقرار و پايش

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

517

1-  پايش و اندازه گيري

517

الف ) پارامترهاي كليدي بهداشتي در فرآيند عمليات متناسب با الزامات سازماني و نيز قوانين و مقررات

518

1- عوامل فيزيكي محيط كار

518

راهنماي پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

518

روش اجرايي برنامه­ی حفاظت شنوايي ( HCP )

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

519

2- عوامل شيميايي محيط كار

521

روش اجرايي پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور شيميايي محيط كار

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

521

روش اجرايي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از مواجهه با مواد شيميايي

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

523

روش اجرايي برنامه­ي حفاظت تنفسي (RPP )

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

530

3- عوامل ارگونوميكي محيط كار

531

روش اجرايي شناسايي و ارزيابي مخاطرات ارگونوميك

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

531

ب ) پارامترهاي كليدي محيط زيست در فرآيند عملياتي متناسب با الزامات سازماني و نيز قوانين و مقررات

532

1- فاضلاب

532

روش اجرايي پايش فاضلاب

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست HSE-MS

532

نمونه فرم ميزان نشر آلاينده ها به محيط از طريق فاضلاب

534

نمونه چك ليست بازديد بهداشتي از سيستم تصفيه­ي فاضلاب

535

نمونه چك ليست بررسي سيستم فاضلاب

536

2- زباله يا پسماند

537

روش اجرايي مديريت پسماند

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني ومحيط زيست HSE-MS

537

نمونه فرم گزارش مقدار پسماندهای غیر فرآیندی (تن)

539

نمونه فرم گزارش مقدار پسماندهای فرآیندی(تن)

539

نمونه ليست مواد زائد خطرناك

539

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از سيستم جمع آوري و دفع زباله

540

3- آب

541

روش اجرايي پايش كيفيت آب

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

541

نمونه فرم سنجش روزانه­ي كلر باقيمانده در آب مصرفي

542

نمونه جدول گزارش آزمايشات بهداشت آب

543

نمونه چک ليست بازديد بهداشتي از آب و مصارف بهداشتي آن

544

نمونه چك ليست بررسی وضعيت آب و سيستم آبرسانی

545

4- آلودگي هوا

546

روش اجرايي پايش آلاينده هاي هوا

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

546

نمونه فرم گزارش مقدار انتشار آلاينده هاي هوا

548

2- عدم انطباق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

549

نمونه فرم گزارش ارزیابی تطابق

550

روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه 

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

551

نمونه فرم درخواست اقدام­های اصلاحی و پيش­گيرانه

553

نمونه فرم پیگیری اقدام­های اصلاحی و پيش­گيرانه

554

3- سوابق

555

4- گزارش وقايع و رويدادها

555

روش اجرايي بررسي و كشف علل ريشه اي رويداد

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

556

5- پيگيري وقايع

556

فصل ششم

مميزي و بازنگري مديريت

در سيستم مديريت

بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

559

الف : مميزي

559

معرفی انواع ممیزی در نظام H.S.E

561

ممیزی فرآیندی و فنی

561

ممیزی  مخاطرات ویژه

562

ممیزی مدیریتی

563

مميزي سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست

563

روش اجرايي مميزي داخلي

در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

564

روش اجرايي مميزي و ثبت سيستم

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست HSE-MS

571

نمونه چك ليست مميزي سيستم مديريت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

571

نمونه چک ليست ممیزی زیست محیطی

580

نمونه چك ليست مميزي داخلي

581

نمونه فرم گزارش يافته­های مميزی

582

نمونه فرم ثبت عدم انطباق ممیزی داخلی

583

نمونه فرم گزارش نتايج مميزي داخلي

584

نمونه فرم برنامه ریزی مميزي داخلي

585

ب : بازنگري مديريت

586

روش اجرايي بازنگري مديريت

در سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست  HSE-MS

586

نمونه صورت جلسه­ي بازنگري مديريت

587

نمونه صورت جلسه­ي بازنگري مديريت

588

پيوست

589

مواد خطرناك سري S

591

مواد خطرناك سري R

592

واحد هاي اندازه گيري

593

دفن مواد زباله و خطرناك

596

مواد خطرناك ، گازهاي خطرناك

597

كپسولهاي گاز تحت فشار

598

مشخصه خطوط لوله

599

صوت و آلودگي صوتي

600

علايم مدار

601

اقدامات ايمني

602

مشخصه نقشه هاي اتصال

 

اقدامات ايمني در مقابل شوك الكتريكي

 

مشخصه كپسولهاي گاز

 

رنگ هاي ايمني ، مشخصه هاي ايمني

 

مقررات حفاظت از مواد خطرناك

 

استاندارد  رنگ فيلتر ماسك هاي تنفسي

 

نمونه گواهينامه بين المللي سيستم مديريت زيست محيطي

ISO 14001-2004 (E-MS)

 

نمونه گواهينامه بين المللي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي 

(OHS-MS)OHSAS 18001 : 2007 

 

 

 

منابع

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 1:39  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 16:50  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 15:17  توسط مهندس مصطفی کرمی  | 

به نام خدا

اولين ، كاملترين و كاربردي ترين

مرجع

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

HSE

( سه جلدی)

با سلام

   احتراما انتشار كتاب ايمني و بهداشت حرفه اي از تئوري تا عمل را به اطلاع مي رساند. در تهيه و تنظيم اين كتاب سعي شده است كه علاوه بر جنبه هاي عملي و مفاهيم نظري ، جنيه هاي عملياتي و كاربردي ايمني ، بهداشت صنعتي و محيط زيست بررسي گردد . جهت آشنايي ببيشتر با كتاب ، فهرست مطالب جلد 1 و 2 و 3 به پيوست آورده شده است. در صورتي كه قصد خريد كتاب ( ‌به صورت پست سفارشي رايگان ) را داريد مي توانيد با شماره تلفن 09155715870 – 05712651149 تماس حاصل نمائيد.

مولف  : مهندس مصطفي كرمي

 

قابل استفاده :

اساتيد ، دانشجويان ، بازرسان مراكز بهداشت و اداره كار

كاردان و كارشناسان ايمني و بهداشت شاغل در كارخانجات

صنايع در حال استقرار سيستم هاي مديريتي

 HSE-MS و (IMS(OHSAS180001 , ISO140001

كنكور كارداني به كارشناسي و كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي و ايمني صنعتي

   

   جلد اول - چاپ دوم - ۱۳۸۸ - 712 صفحه با تغيير تصوير روي جلد

 فهرست مطالب جلد اول

عنوان                                                                           صفحه

 

فصل نخست -  مديريت ايمني و بهداشت حرفه­اي ------------------------------------ 11

فلسفه­ي ايمني و بهداشت حرفه­اي- تعاريف و اصطلاحات بر اساس استاندارد- متدهاي كليدي و مؤثر ايمني و بهداشت حرفه­اي- وظايف كاردان و كارشناس مسؤول بهداشت  حرفه­اي و همچنين كاردان و كارشناس مسؤول ايمني و حفاظت فني در كارخانجات - تعيين و واگذاري مسؤوليت­ها- تهيه­ي برنامه­ي آموزشي- مديريت كنترل داخلي- مستند سازي فعاليت­ها.

فصل دوم­- روشهاي تشخيص و شناسايي خطرات ------------------------------------- 27

روشهاي شناسايي خطرات­-­ آناليز ايمني شغل (­­JSA OSHA 3071­)­- روشهاي مطالعه­ي خطر و قابليت بهره برداري - (­HAZOP­)­- روش WHAT­ IF?­- تجزيه و تحليل درخت خطا - روش تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن FMEA - روش ارزيابي ريسك William Fine­- ارزيابي ريسك بر اساس استانداردهاي نظامي آمريكا.

فصل سوم­- خطرات مكانيكي --------------------------------------------------- 49

فصل چهارم­- برنامه­ي كنترل خطرات  --------------------------------------------- 55

فصل­ پنجم­- طبقه­بندي انواع حفاظ ماشين­ها از نظر نوع و تأثير عمل حفاظتي آن­ها--------------­63

فصل ششم - ايمني ماشين­هاي افزار ---------------------------------------------- 71

ماشن تراش­- ماشين صفحه تراش­- ماشين مته­- ماشين فرز­- ماشين سنگ سنباده­- اره­ي ماشيني ( اره لنگ­- اره نواري­- اره­ي پروفيل بر­) قيچي ها­- غلطك ها­- دستگاه خم كن.

فصل هفتم - ايمني وسايل حمل و نقل --------------------------------------------- 101

ايمني در بالابرها و جراثقال­ها - ايمني در ليفت­تراك­ها - تسمه­نقاله­ها­- ايمني در سبد جابجايي نفر.

فصل هشتم - ايمني دستگاههاي پرس ---------------------------------------------- 181

فصل نهم - ايمني در درودگري -------------------------------------------------- 197

دستگاههاي برش چوب (ماشين اره گرد- ماشين اره تسمه اي- ماشين اره زنجيري)   ماشين هاي تراش چوب (ماشين كف رنده- ماشين گندگي- ماشين فرز- ماشين چند كاره).

فصل دهم - ايمني در جوشكاري ------------------------------------------------- 229

جوشكاري با برق - جوشكاري با گاز

فصل يازدهم - ايمني در ساختمان -----------------------------------------------  289

 تعميرات ساختماني­- انبار كردن مصالح­- نقاشي­- پلكان ها و نرده ها­- نردبان­ها­- وسايل باربري عمودي و آسانسورها – داربست – محوطه­ي كارگاه.

فصل دوازدهم - ايمني كار در ارتفاع ---------------------------------------------- 325

فصل سيزدهم - ايمني در كاربرد تورهاي ايمني --------------------------------------- 331

فصل چهاردهم - ايمني سيستم هاي تحت فشار --------------------------------------- 335

ديگ­هاي بخار­-­ مخازن ­- مجاري تحت فشار­- كپرسورها­- سيلندرهاي تحت ­فشار.

فصل پانزدهم - ايمني در آزمايشگاه ---------------------------------------------- 377

فصل شانزدهم - ايمني فضاهاي محدود -------------------------------------------- 383

فصل هفدهم - ايمني در حريق -------------------------------------------------  391

فصل هجدهم - آشنايي با لوزي شناسايي خطر ---------------------------------------  451

فصل نوزدهم - ايمني در برق --------------------------------------------------  457

آشنايي با ابزار و ادوات برقي – حفاظت از برق – ايمني در برابر صاعقه – ميدان­هاي الكترومغناطيسي – الكتريسيته­ي ساكن

فصل بيستم- ايمني در انبار و نگهداري مواد ----------------------------------------- 541

فصل بيست و يكم - بهداشت حرفه­اي در كار با رايانه ---------------------------------  583

فصل بيست و دوم - ايمني در ابزار دستي و ابزار دستي برقي ----------------------------- 591

فصل بيست و سوم - وسايل و تجهيزات حفاظت فردي --------------------------------- 605

فصل بيست و چهارم - آموزش ايمني و بهداشت حرفه­اي ------------------------------- 641

فصل بيست و پنجم - حوادث ناشي از كار ----------------------------------------- 651

پيوست­ها ----------------------------------------------------------------  675

پيوست 1- مجموعه قوانين و آئين نامه­هاي مورد استناد بهداشت حرفه­اي ---------------------- 677

پيوست 2-  سيستم­هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه­اي ------------------------------ 689

پيوست 3- علائم ايمني ، رنگ­ها و شعارها  ---------------------------------------- 693

پيوست 4- منابع و زمان آزمون كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي ------------------------ 707

منابع -------------------------------------------------------------------- 709

 

 

 

 

جلد 2 – چاپ دوم – تعداد صفحات 896 صفحه – قيمت 15000 تومان

 جلد 2 - چاپ دوم - ۱۳۸۸ -  896 صفحه  با تغيير تصوير روي جلد

فهرست مطالب جلد ۲

 

فهرست

صفحه

فصل نخست

کلیات عوامل شیمیایی محیط کار

15

آیین نامه­ی اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

20

دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم

22

دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم

27

مقررات مربوط به عملیات بارگیری ، حمل و نقل و باراندازی مواد شیمیایی و سموم

29

مقررات مربوط به پرسنل جایگاههای عرضه­ی مواد شیمیایی ، راننده و خدمه­ی وسایل نقلیه­ی حامل مواد شیمیایی و سموم

35

فصل دوم

خصوصیات ، کاربرد ، ایمنی ، بهداشت عوارض و سم شناسی عناصر جدول تناوبی 

89

هیدروژن

90

هلیم

93

لیتیم

95

بریلیوم

98

بورون

103

کربن

105

نیتروژن

109

اکسیژن

110

فلوئور

111

نئون

117

سدیم

119

منیزیم

121

آلومینیوم

123

سیلیکن

128

فسفر

138

گوگرد

143

کلر

147

آرگون

151

پتاسیم

153

کلسیم

155

اسکاندیم

157

تیتانیم

158

وانادیم

161

کروم

164

منگنز

168

آهن

171

کبالت

175

نیکل

179

مس

182

روی

186

گالیم

191

ژرمانیم

193

آرسنیک

195

سلنیوم

204

برومین

207

کریپتون

209

روبیدیوم

210

استرانتیوم

212

ایتریوم

213

زیرکونیوم

215

نوبیوم

218

مولیبدن

219

تکنتیوم

221

روتنیوم

222

ردیوم

222

پالادیوم

224

نقره

225

کادمیوم

228

ایندیم

232

قلع

233

آنتی موان

236

تلوریم

242

ید

244

زنون

246

سزیم

248

باریم

250

لانتانیوم

254

سریم

255

پراسئودیمیوم

257

نئودیمیم

258

پرومتیوم

260

ساماریوم

261

اروپیم

262

گادولینیم

263

تربیم

265

دیسپروزیم

266

هولمیم

267

اربیم

268

تولیم

269

ایتربیم

270

لوتتیوم

271

هافمیوم

272

تانتالم

273

تنگستن

274

رنیوم

277

اوسمیوم

278

ایریدیم

280

پلاتین

282

طلا

284

جیوه

286

تالیوم

292

سرب

295

بیسموت

311

پلونیوم

313

استتین

314

رادون

314

فرانسیم

315

رادیوم

316

اکتانیوم

317

توریم

318

پروتاکتینیوم

320

اورانیوم

322

نپتون

326

پلوتونیم

327

فصل سوم

شناسایی خطرات و عوارض برخی از مواد شیمیایی ، گازها و بخارات

331

آیین نامه­ی حفاظتی مواد خطرناک ، مواد قابل انفجار و مواد قابل انفجار

335

آیین نامه­ی حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

258

آمونیاک

376

آکرولئین

377

فرمآلدئید

378

انیدرید سولفورو

379

ازن

380

اسید سولفوریک

380

دی اکسید ازت

380

فسژن

381

متان

381

اتان

381

استیلن

382

انیدرید کربنیک

383

مونو اکسید کربن

383

سولفید هیدروژن

385

سیانورها

386

آرسین

387

فسفین

387

استیبین

388

دی سولفید کربن

388

آلیاژهای سدیم پتاسیم

391

آمیل مرکاپتان

392

اتیلن

393

استالدئید

394

برنز

395

بنزین

396

پاراتیون

397

بنزن

398

تولوئن

402

گزیلن

403

آنیلین

404

نیتروبنزن

406

نیتروگلیسیرین و دی نیترات اتیلن گلیکول

407

الکلها و گلیکولها

409

کتونها

410

استن

411

سیانید هیدروژن و مشتقات سمی آن

412

هیدروکربن های هالوژنه­ی خطی (آلیفاتیک)

414

هیدروکربن های هالوژنه­ی معطر حلقوی آروماتیک

414

تتراکلرید کربن

415

تری کلرواتیلن

416

هگزاکلرونفتالین

417

بی فنیل های پلی کلرینه

418

وینیل کلراید

419

هیدروژن سلنیوم

420

نیکل کربنیل

420

برخی از مواد دیگر

421

فصل چهارم

 

بیماری ها ، عوارض و سرطان های ناشی از کار

449

عوارض پوستی ناشی از کار

450

عوارض دهان و دندان ناشی از کار

469

عوارض بینی ، گلو و حنجره­ی ناشی از کار

471

عوارض گوش ناشی از کار

471

عوارض چشمی ناشی از کار

472

عوارض استخوانی و مفصلی ناشی از کار

474

عوارض خونی ناشی از کار

476

عوارض کبدی و کلیوی ناشی از کار

478

عوارض عصبی ناشی از کار

480

عوارض روانی ناشی از کار

480

عوارض ریوی ناشی از کار

480

سرطان های شغلی

496

فصل پنجم

 

راهنمای کاربردی معاینات پزشکی محیط کار

507

قوانین مربوط به معاینات پزشکی

509

معاینات قبل از استخدام

510

معاینات دوره ای

511

طریقه­ی تشخیص و ارزشیابی نتیجه­ی معاینه های پزشکی

525

تجزیه و تحلیل تست اسپیرومتری

527

اپتومتری

540

اودیومتری

550

فصل ششم

 

انتخاب وسایل حفاظت فردی کار با مواد شیمیایی

573

آیین نامه­ی حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها ( وسایل حفاظت فردی)

575

فصل هفتم

 

اصول تصفیه و دفع فاضلاب

617

استاندارد خروجی فاضلاب

644

استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی

650

فصل هشتم

 

مبارزه با آلودگی هوا و وسایل نمونه برداری ازآلاینده های هوای محیط کار

678

کالیبراسیون وسایل نمونه برداری

698

تصفیه­ی ذرات و آلاینده های هوا

702

پیوست

 

آيين‌نامه‌هاي حفاظت و بهداشت كار ( با آخرين اصلاحات)

723

آيين نامه­ی تأسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه‌ها

724

آيين نامه ­­ی حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها

729

بهداشت آب

733

بهداشت مسکن

768

کلیات دفع مواد زاید جامد

776

آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌كننده‌

805

آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ در ماشين‌هاي‌ كنكاسور، خردكن و آسياب‌

807

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌ مواد  و اشياء در كارگاه‌ها

809

یراق آلات (انجمن ایمنی ساختمان انتاریو – کانادا)

832

آيين‌نامه ايمني معادن

851

منابع

891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلد ۳–  تعداد صفحات ۹۶۲صفحه – قيمت 15000 تومان

  جلد 3 –۱۳۸۸ - 962 صفحه

 

 

فهرست مطالب جلد 3 - چاپ فروردين ۱۳۸۸

 

فصل اول - سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

 HSE-MS

17

آیین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار ، کارگر و محیط کار

 

26

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE-MS

 

28

فصل دوم عوامل ارگونومیکی محیط کار

 

37

آنتروپومتری

 

41

1- وسایل و ابزار کار

 

47

2- حمل و جابجایی بار در محیط کار

 

59

1-2- دستورالعمل ها و استاندارد های بلند کردن بار

 

59

آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی

62

 

حدود تماس مجاز

 

62

معادله­ی جدید NIOSH در خصوص بلند نمودن بار

 

65

2-2- وضعیت مناسب حمل اشیاء

 

73

3-2- وضعیت مناسب کشیدن و هل دادن اشیاء

 

74

اصول حمل بار در کارگاهها

 

75

3- وضعیت بدن در حین انجام کار

 

93

تصحیح برخی از وضعیت های پر خطر

 

95

4- بهبود ایستگاه کار

 

102

5- متدهای مورد استفاده ارگونومی جهت ارزیابی محیط کار

 

116

1- ارزیابی فردی

 

116

* روش نوردیک

 

116

2- ارزیابی محیطی

 

122

* روش QEC

 

122

* روش OWAS

 

131

* روش RULA

 

138

* روش REBA

 

144

بیماری ها و عوارض ناشی از عوامل ارگونومیک

 

151

روش های کنترلی برای جلوگیری از آسیبهای اسکلتی – عضلانی

 

159

نوبت کاری

 

162

فصل سوم - عوامل فیزیکی محیط کار

 

173

بخش اول پرتو ها

 

174

قانون حفاظت در برابر اشعه

 

174

 1- پرتوهای یونساز

 

181

آشنایی ، ایمنی و حفاظت در برابر دستگاههای پرتو تشخیصی

 

182

آشنایی با برخی از انواع آشکارساز پرتوها

 

200

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

 

202

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

203

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز

 

208

اصول حمل و نقل مواد پرتوزا و چگونگی دفع فضولات ناشی از آنها

 

216

طریقه رفع آلودگی مواد پرتوزا

 

216

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

 

219

لیزر

 

235

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

238

2- پرتوهای غیر یونساز

 

248

1-2- پرتوهای ماوراء بنفش UV

 

249

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

252

2-2- پرتو مادون قرمز IR

 

259

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

262

3-2- پرتوهای رادیوفرکانس و ماکروویو

 

263

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

274

بخش دوم صدا در محیط کار

 

281

روشهای اندازه گیری و ارزیابی صدا

 

289

تجهیزات ، وسایل و دستگاههای اندازه گیری سر و صدا

 

297

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

301

روشهای کنترل صدا

 

307

اثرات صدا بر انسان

 

341

بخش سوم ارتعاش انسانی در محیط کار

 

346

1- ارتعاش تمام بدن

 

347

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

355

2- ارتعاش دست و بازو

 

362

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

368

وسایل اندازه گیری ارتعاش

 

373

بیماری ها و عوارض ناشی از ارتعاشات

 

375

پیشگیری و کنترل ارتعاش

 

379

بخش چهارم روشنایی در محیط کار

 

384

منابع نور

 

392

آشنایی با ساختمان و طرز کار لامپ ها

 

397

اندازه گیری روشنایی

 

412

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

415

آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

 

432

روشنایی اضطراری

 

432

بیماریها و عوارض ناشی از نور

 

441

بخش پنجم شرایط جوی محیط کار

 

442

قسمت اول فشار هوا

 

442

بیماریها و عوارض ناشی از فشار

 

443

قسمت دوم سرما در محیط کار

 

450

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

453

عوارض ناشی از سرما

 

462

روش های کنترل یا پیشگیری استرس های سرمایی

 

464

قسمت سوم گرما در محیط کار

 

472

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه

 

472

کمیت های اندازه گیری شرایط جوی محیط کار

 

473

نمایانگر های فشار گرمایی

 

486

حد تماس شغلی – کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

499

بیماریها و عوارض ناشی از گرما

 

514

تدابیر حفاظتی و پیشگیری از خطرات گرما

 

519

فصل 4- عوامل بیولوژیکی محیط کار

 

521

1- ویروسها

 

523

2- هپاتیت

 

524

- پسی تاکوز

 

526

- هاری

 

528

- ایدز

 

536

- تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو

 

538

آنفولانزای پرندگان

 

539

2- کلامیدیاها و ریکتزیاها

 

542

- تب کیو

 

542

3- باکتریها

 

545

- سیاه زخم

 

545

- تب مالت

 

549

- کزاز

 

550

- سل

 

551

- تولارمی

 

553

- طاعون

 

554

- مشمشه

 

557

- لبتوسپیروز

 

559

4 – قارچها

 

564

- درماتوفیتوز

 

564

- هیستوپلاسموز

 

564

- آسپرژیلوزیس

 

565

- کروموبلاستومیکوز

 

566

5- پروتوزوآها

 

566

- مالاریا

 

566

6- انگل ها – کرم ها

 

567

- کرم های قلاب دار

 

567

- بیلاریوزیس یا شیستوزومیازیس

 

569

- جرب (گال)

 

569

فصل پنجم عوامل روانی محیط کار

 

573

پیوست - آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار ( آخرین اصلاحات)

 

579

استاندارد های زیست محیطی ایران

 

580

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها

 

608

ایمنی در آزمایشگاه

 

616

آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

 

649

آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

 

665

داربست ها

 

692

آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

 

734

دلایل رسوب گذاری در دیگ های بخار و روشهای جلوگیری از آن

 

753

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

 

763

آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

 

773

آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی

 

779

آفت کش ها

 

783

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

 

812

آیین نامه ایمنی مخازن و استخرها

 

820

آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست

 

827

آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها ( پرسکاری سرد فلزات)

 

833

آیین نامه حفاظتی تاسیسات و ماشین های اره چوب بری

 

879

آیین نامه حفاظتی ماشین سمباده

 

885

آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری و آهنگری و جوشکاری

 

889

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های افزار

 

895

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

 

899

ایمنی در گود برداری و خاک برداری

 

906

آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

 

909

آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها

 

918

آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

 

934

لوازم ایمنی فردی در کار با وسایل و ادوات برقی

 

942

حد تماس شغلی – میدان های مغناطیسی پایا - کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور ITCOH

 

944

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال زمین

 

948

منابع

958

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 15:3  توسط مهندس مصطفی کرمی  |